Ważne kursy i szkolenia w zakładach pracy

W ostatnich latach coraz popularniejsze także i w Polsce stało inwestowanie w kadr a pracownicza, a co za tym idzie coraz częściej pracownicy decydują się fundować swoim pracownikom odpowiednie szkolenie by podnieść ich poziom kompetencji, w jakiego rodzaju szkolenia obecnie warto jest inwestować, a co jest absolutnym minimum? O tym wszystkim postaramy się powiedzieć w poniższym teksie.

Absolutna podstawa – szkolenia okresowe bhp i p.poż

szkolenia BHPZgodnie z rozporządzeniami zawartymi w Kodeksie pracy do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie nie tylko wstępnych szkoleń bhp, ale także i tych okresowych. Okresowe szkolenia bhp maja na celu uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy parowników o higienie i bezpieczeństwie pracy. Co więcej szkolenia te są obowiązkowe dla pracowników i nie przystąpić do nich mogą jedynie osoby, które posiadają aktualne zaświadczenie o tym, ze szkolenie bhp odbyły niedawno u innego pracodawcy. Szkolenia okresowe powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy lata, przy czym, pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w terminie do 12 miesięcy od szkolenia wstępnego. Obecnie jednak możliwe jest prowadzenie tego typu szkoleń za pośrednictwem internetu. Szkolenia bhp online to wygodna forma na prowadzenie szkoleń okresowych, dzięki czemu pracodawcy łatwiej zorganizować taki kurs w dogodnym dla pracowników dniu i czasie. Do obowiązków pracodawcy należy także przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwpożarowe. Szkolenia p.poż można podzielić na szkolenia wstępne i podstawowe. Szkolenie wstępna prowadzone są w chwili przyjęcia nowego pracownika, i mają go zapoznać z zasadami bezpieczeństwa pożarowego stosowanymi w danym budynku. Szkolenie p.poz podstawowe zawiera natomiast takie treści jak:

  • informacje o zagrożeniach pożarowych występujących w miejscu pracy
  • informacje o zadaniach i obowiązkach pracowników w zakresie zapobiegania pożarom
  • informacje o obowiązkach pracownikach w chwili wystąpienia pożaru
  • informacje o sposobie użycia gaśnicy
  • informacje o sposobach ewakuacji

Dodatkowo są także tak zwane szkolenia specjalistyczny z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jednak konieczność ich odbywania dotyczy tylko osób pracujących na konkretnych stanowiskach lub miejscach. Zapewnienie odpowiednich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest absolutnym minimum jeśli chodzi o kursy do których pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom dostęp.

Szkolenia dla magazynierów

magazynWedług informacji z asystentbhp.pl podstawowym kursem na jakie pracodawca powinien wysłać osoby pracujące na magazynie jest kurs na wózki widłowe. Odbycie takiego kursu daje bezterminowe uprawnienie na obsługę wózków widłowych konkretnego typu. Należy pamiętać o tym, że jedynie do obsługi wózka widłowego ręcznego nie wymaga się posiadania odpowiednich kwalifikacji w innym wypadku należy najpierw odbyć odpowiedni kurs. Kurs na wózek widłowy to nie jedyne szkolenie na które warto wysłać magazyniera dobrym pomysłem może być także tak zwany kurs dla magazyniera. W trakcie takiego szkolenia kursant dowie się jak wyglądają procesy magazynowe, z czym związane jest towaroznawstwo, jak prowadzi się ewidencje towarów i inwentaryzacje magazynu. W zakres takich szkoleń wchodzi także nauka obsługi programów magazynowych i skanerów. Wysłanie magazyniera na odpowiednie szkolenia nie tylko podniesie jego kompetencja, ale także i poprawi jego wydajność, a co za tym idzie usprawni to działanie samego magazynu.

Kursy dla spawaczy

kursy spawaniaSpawacze to obecnie jedni z częściej poszukiwanych fachowców, dlatego w pracowników mających długoletni staż w tym zawodzie warto inwestować. Kompetencje spawacza można rozwijać poprzez wysyłanie go na kursy spawania. Technik spawanie jest bardzo wiele więc warto pomyśleć o uzupełnieniu uprawnień, tak by spawacz mógł spawać każdą dostępną metodą. Poza typowymi kursami uprawniającymi do spawania dana metodą, obecnie dostępne są także kursy spawania wysokościowego. Kursy tego typu nie są aż tak popularne i są one nieco droższe, jednak spawanie wysokościowe cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem, a co za tym idzie inwestycja w taki kurs i zarazem pracownika może się szybko zakładowi zwrócić.

Kursy dla pracownik firm produkcyjnych

szkolenieW ostatnim czasie w firmach produkcyjnych bardzo popularne stało się prowadzenie tak zwanych badań nieniszczących. Według www.portalbhp.pl badanie te mają pozwolić na przeprowadzanie nieinwazyjnej kontroli jakości produkowanych elementów. taka kontrola ma wpłynąć na podniesienie standardu firmy produkcyjnej. Prowadzenie tego typu badań wymaga jednak posiadania odpowiednich uprawnień. Uprawnienia te można zdobyć za pomocą udziału w takim kursie jakim są szkolenia ndt. Kursy te przeszkalaj osobę uczestniczącą w nich w zakresie różnych metod badań, za pośrednictwem których można diagnozować stan danego elementu.

Podsumowując w dwóch zdaniach

Ważnych kursów i szkoleń na które warto wysyłać swoich pracowników jest obecnie naprawdę wiele. To o jakich kursach powinniśmy przede wszystkimi pomyśleć zależy od specyfiki danego przedsiębiorstwa i potrzeb samych pracowników.

1 thought on “Ważne kursy i szkolenia w zakładach pracy”

  1. Każdy rozwój pracownika jest bardzo ważny. Dlatego właśnie wielu pracodawców inwestuje w kolejne kursy i szkolenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.