Użyźnianie gleby pod zboża ozime

Aby uprawa roślin przez rolników odbywała się w prawidłowy, wydajny sposób, konieczne jest stosowanie się do pewnych zasad, bez których nie mogłaby ona w innym przypadku mieć miejsca. Tych zasad jest kilka, ale na pewno jedną z najbardziej istotnych jest odpowiednie użyźnianie gleby pod rośliny. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku zbóż ozimych, czyli tych, które sieje się jesienią, aby wzeszły i wydały plon dopiero wczesnym latem.

Nawożenie gleby pod zboża ozime

nawożenie zbóż ozimychOmawiając tematykę nawożenia zbóż ozimych przede wszystkim trzeba jednoznacznie podkreślić, iż zboża te nie stanowią grupy jednorodnej, są to różne gatunki, chociaż podstawowe zasady dotyczące postępowania z nimi są takie same. Zboża ozimy, zwane oziminami to przede wszystkim pszenica i żyto, ale zdarza się również jęczmień czy pszenżyto. Każda z tych roślin wymaga nieco odrębnego traktowania, jednakże tym, bez czego nawożenie zbóż ozimych zwyczajnie nie mogłoby mieć miejsca jest azot. Pierwszą dawkę tego nawozu stosuje się wczesną wiosną, od jej podania w odpowiednim czasie i ilości w pierwszej kolejności zależy ilość plonów, jakie w konsekwencji można uzyskać. Wynika bowiem z niej tak istotna rzecz, jak ilość źdźbeł, które wzejdą z nasion. Na źdźbłach tych będą kształtowały się bowiem dopiero kłosy, z których w późniejszym czasie uzyskuje się ziarno, czyli efekt całych starań. Kiedyś co do zasady na jednym źdźble zboża występował jeden kłos, obecnie jednak w  wyniku rozmaitych modyfikacji, którym poddawane są zboża, coś takiego nie stanowi już reguły. Przy podawaniu azotu roślinom ważne jest również to, aby mimo wszystko nie podać go z byty dużej ilości. Nadmierne stosowanie azotu powoduje bowiem, że zboże rozprzestrzenia się i rozrasta na boki, co za tym idzie ma mniej nasion, gdyż energia rośliny kierowana jest we wzrost a nie w owocowanie.

Jak jasno wynika z powyższych rozważań, uprawa zboża to dosyć skomplikowana kwestia. Odnośnie ilości nawozu, jakie są odpowiednie, a również czasu właściwego na nawożenie, warto zajrzeć do literatury fachowej. Znajdziemy tam orientacyjny wytyczne odnośnie rodzajów zboża, które można dodatkowo doprecyzować uwzględniając czynniki takie jak przykładowo rodzaj gleby, ilość opadów czy temperatura, ponieważ wszystkie mają znaczenie.