Nowoczesne piece grzewcze zasilane gazem

Obecnie spory nacisk kładziony jest na stosowanie ekologicznych rozwiązań wszędzie, gdzie istnieje szansa zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jednym z podstawowych warunków funkcjonowania człowieka w środowisku jest utrzymanie odpowiedniej temperatury, która zapewnia komfort cieplny oraz warunkuje wydajność pracy jednostki. W Opolu trwają obecnie nabory do programów rządowych, które mają na celu wymianę starych piecy grzewczych opalanych paliwami stałymi takimi jak węgiel kamienny czy brunatny.

Dofinansowania na wymianę kotłów w Opolu

kotły gazowe opoleSubstytutem mają być nowoczesne rozwiązania, które zapewniają lepszą sprawność oraz mniejszą emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Jednym z takich rozwiązań są piece zasilane gazem. W przypadku tej technologii można wyróżnić dwa rozwiązania. Jednym z nich są tradycyjne kotły gazowe opole, które są najczęściej instalowane na terenie miasta. Drugim z kolei są kotły gazowe kondensacyjne, które są rzadziej montowane na terenie miasta Opola. Kotły gazowe kondensacyjne dysponują wysokosprawnymi wymiennikami ciepła, które zapewniają dobre działanie całego układu. Sprawność ta często przekracza poziom dziewięćdziesięciu kilku procent co jest bardzo dobrym wynikiem. Dla porównania tradycyjne piece zasilane paliwami stałymi osiągają sprawność kilkudziesięciu procent, przeważnie czterdziestu lub pięćdziesięciu. Jak widać różnica jest bardzo widoczna. Przekłada się to przede wszystkim na koszty eksploatacji takiego kotła. W przypadku rozwiązań zasilanych gazem są one dużo niższe a przy tym sama technologia jest przyjazna środowisku. Jedną z nielicznych wad jest natomiast dostosowanie instalacji do nowoczesnego kotła grzejnego oraz jego zakup. Na terenie miasta Opola funkcjonują różne programy rządowe czy gminne, które umożliwiają uzyskanie dopłat do takiej wymiany lub uzyskanie pożyczki na warunkach preferencyjnych.

Pożyczki takie są z reguły nisko oprocentowane co sprawia, że cała inwestycja jest rentowna i zwraca się przeważnie po upływie kilku lat. Nowoczesne urządzenie grzewcze instalowane obecnie na terenie miasta Opola pozwalają zmniejszyć w znaczący sposób ilość gazów cieplarnianych przedostających się do atmosfery a co za tym idzie poprawić jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy. Jest to niezwykle ważna inicjatywa, którą popiera i angażuje się coraz większa liczba osób zamieszkujących Opole.