Na czym polega projektowanie elektroniki?

Elektronika w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Niewiele jednak osób wie jak urządzenia i układy elektroniczne powstają i z czym wiąże się ich produkcja. W poniższym artykule postaramy się nieco przybliżyć zagadnienie jakim jest projektowanie elektroniki. 

Projektowanie elektroniki – ogólnie

projektowanie elektronikiUrządzenia elektroniczne to w zasadzie zbiór delikatnych układów elektronicznych, które montowane razem dają efekt finalny w postaci urządzenie elektryczne czy elektronicznego. Nim jednak powstanie gotowe do użytku urządzenie konieczne jest stworzenie jego wszystkich podzespołów. Tym właśnie zajmuje się projektowanie elektroniki. Jest to zasadniczo pierwsze etap wytwarzania urządzeń elektronicznych, który obejmuje przygotowanie i zaprojektowanie wszystkich układów elektronicznych z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania. W skład prac według strony http://pcbmax.pl z zakresu projektowania elektroniki wchodzą zwykle takie usługi jak:

 • przygotowanie schematu,
 • projektowanie PCB (obwody drukowane),
 • przygotowanie dokumentacji technicznej,
 • dobór obudowy do urządzenia,
 • wykonanie wizualizacji 3d,
 • przygotowanie prototypu,
 • wprowadzenie modyfikacji,
 • produkcja seryjna.

Przy czym należy zaznaczyć, że zakres usług firm zajmujących się projektowanie elektroniki może się znacząco między sobą różnić i jest to jedynie ogólny zarys przedstawiające etapy produkcji/projektowania elektroniki.

Urządzenia elektromagnetyczne – projektowanie a zastosowanie

rozdzielnicaUrządzenie elektroenergetyczne są obecnie jednymi z popularniejszych urządzeń. Rozwiązania tego typu służą do przysyłania, wytwarzania i odbierania energii elektrycznej, przy czym należy pamiętać o tym, że urządzenia tego typu dzielimy na zasadzie tego jakie maja one pełnić funkcje, a zatem według informacji z portalu elektronikab2b.pl można by tu wskazać takie jak:

 • wytwórcze,
 • przetwórcze (transformatory, przetworniki),
 • przesyłowe (linie kablowe, szyny),
 • rozdzielcze (bezpieczniki, wyłączniki, rozłączniki),
 • odbiorcze (urządzenia oświetleniowe, grzejne),
 • pomocnicze (sygnalizacyjne, sterownicze).

Rodzaj urządzenia, czyli to jaką ma ono pełnić funkcje warunkuje to w jaki sposób projektowane jest urządzenie oraz to jakiego rodzaju poszczególne elementy mogą zostać w nim zastosowane, by było ono możliwie jak najbardziej funkcjonalne. Na etapie projektowania pod uwagę brane są także takie czynniki jak to w jakich warunkach dane urządzenie ma pracować, co także wymusza stosowanie konkretnych rozwiązań, jak np. odpowiednie przewody elektroenergetyczne, czy kable sygnalizacyjne. Różnice w doborze konkretnych elementów przede wszystkim uwarunkowane są zakresem temperatur w jakich mogą być one stosowane, a także odpornością na działanie takich czynników jak np. wilgoć. Co więcej jako, że urządzenia elektroenergetyczne zwykle stanowią element większego systemu przy ich projektowaniu należy także brać uwagę konieczność/możliwość dokonania odpowiednich przyłączeń. Na stronie intercom24.pl można przeczytać, że obecnie większość instalacji elektrycznych kładzie się przy wykorzystaniu takiego rozwiązania jakim jest koryto kablowe, co umożliwia łatwiejszy dostęp do samej instalacji, jednak zmienia też położenie instalacji, kable zwykle są podwieszone pod sufitem lub też przy ścianie, co wpływa na sposób przyłączenia urządzeń. Przy projektowaniu urządzeń należy wziąć nie tylko typ instalacji elektrycznej, ale także i napięcie w jakim dane urządzenie będzie działać.

Projektowanie urządzeń telekomunikacyjnych

programowanieUrządzenie telekomunikacyjne rozumiane jako urządzenie elektryczne czy też elektroniczne, których zadaniem jest umożliwienie telekomunikacji obecnie są jednymi z powszechniejszy rozwiązań z zakresu elektroniki wykorzystywanymi na bardzo szeroką skalę. W związku z czym projektowanie tego typu urządzeń jest bardzo powszechne, przy ich projektowaniu bierze się pod uwagę takie czynniki jak: rodzaj urządzenia (modem, radiostacja, telefon komórkowy, itd) rodzaj urządzenia wymusza stosowanie odpowiednich rozwiązań, jak i uwzględnienie konkretnych czynników. Sposób konstrukcji modemu warunkuje np to jakiego rodzaju kabel światłowodowy będzie stosowany w instalacji, produkcja telefonu komórkowego wiąże się z uwzględnieniem tego w zakresie jakich częstotliwości będzie on działał, itd.. Wymogi techniczne, wymuszają dostosowywanie urządzeń do konkretnych warunków pracy, a przy tym konieczne jest stosowanie coraz to nowych rozwiązań, które usprawnią obecną formę telekomunikacji.

Projektowanie elektroniki – to nie tylko tworzenie nowych urządzeń

Projektowanie elektroniki Przeglądając portal branżowy ep.com.pl można się dowiedzieć, że wbrew temu co by się mogło wydawać firmy zajmujące się projektowaniem elektroniki nie zajmują, się tylko przygotowywaniem i tworzeniem nowych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, ale także i modernizacja tych już istniejących. Wiele z wykorzystywanych urządzeń z powodzeniem może jeszcze działać przez wiele lat, konieczne jest jedynie ich odpowiednie dostosowanie do wymagań przedsiębiorstwa, instalacji elektrycznej czy też unowocześnienie funkcji jakie mają one pełnić. Modernizacja urządzeń jest zwykle tańszym rozwiązaniem niż projektowanie i wytwarzania nowych, a co za tym idzie jest to bardzo powszechne rozwiązanie wśród firm.

Podsumowanie

Projektowanie elektroniki to bardzo rozlegle zagadnienie, gdzie każdy rodzaj urządzeń elektrycznych należałoby omówić z osobna. Niemniej ogólne zasady i etapy wytwarzania elektroniki przebiegają tak samo i takie same pozostają warunki i ograniczenia jakie należy uwzględnić na etapie projektowanie jeśli urządzenie elektryczne ma być funkcjonalne i sprawnie działać. 

1 thought on “Na czym polega projektowanie elektroniki?”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.