Gdzie znaleźć dobrego przedstawiciela?

Wiele firm korzystało z tego, że w krajach, w których były zarejestrowane, najniższe wynagrodzenie było mniejsze, niż w krajach, w których wykonywały zlecenia. Dzięki temu można było sprowadzać tanią siłę roboczą do krajów wysoko rozwiniętych. Sprawiało to, że rynek pracy zaniżał swoje standardy, a lokalni pracownicy byli wypierani przez tych, którzy przyjeżdżali z biedniejszych krajów.

Jakie firmy powinny zainteresować się przedstawicielem?

dobry przedstawiciel we francji loi macronObecnie w wielu wysoko rozwiniętych krajach sytuacja się zmieniła. Kilka lat temu niektóre państwa wprowadziły przepisy, zgodnie z którymi pracownicy oddelegowani do pracy na terenie ich kraju, muszą zarabiać przynajmniej najniższe wynagrodzenie obowiązujące w tym państwie. Tak jest chociażby we Francji, gdzie to prawo wprowadzono, aby chronić lokalnych pracowników. Szczególnie ucierpiała na tym branża transportowa z naszego kraju, gdyż przodowaliśmy w tego typu usługach. Obecnie polscy kierowcy pracujący na terenie Francji muszą być rozliczani według francuskiej stawki minimalnej. Urzędy francuskie są w stanie kontrolować to, czy posiadamy odpowiednią dokumentację, która będzie potwierdzała, że rozliczamy się z naszymi pracownikami uczciwie. Dzięki temu nie można zaniżyć kosztów usługi transportowej w taki sposób, aby uczynić ją bardziej atrakcyjną dla potencjalnych klientów. W trakcie kontroli odpowiednich francuskich organów, przyda nam się pomoc kogoś, kto będzie w stanie się z nimi skontaktować. Obecnie dobry przedstawiciel we Francji Loi Macron, czyli przepisy o najniższym wynagrodzeniu, będzie miał opanowane do perfekcji. Z jego pomocą będziemy mogli przebrnąć przez wszystkie kontrole skarbowe oraz prawne i dalej prowadzić naszą działalność na terenie tego kraju. Mimo wprowadzenia tego prawa, wiele polskich firm nadal działa w tym państwie.

Jeżeli zdecydujemy się na to, żeby prowadzić naszą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, ale delegować pracowników za granicę, na przykład do Francji, warto korzystać z usług przedstawiciela, który będzie w naszym imieniu kontaktował się z odpowiednimi organami francuskiej administracji państwowej, które będą chciały poddać naszą firmę kontroli. Po naszej stronie będzie już tylko przetłumaczenie wszystkich niezbędnych dokumentów.