Funkcjonalna przestrzeń biurowa

Sztuka projektowania przestrzeni miejskiej polega na uświadomieniu sobie, że jest to proces wymagający od architekta umiejętności racjonalnego planowania w kontekście adaptowanego obszaru oraz umiejętnego łączenia praw nią rządzących. Miasto to nie tylko przestrzeń, która jest ściśle definiowana przez poszczególne elementy infrastruktury, sieci dróg, otwarte tereny zielone czy bryły i elewacje. To przede wszystkim środowisko zorientowane na ruch, mobilność komunikację i transport, które powinny stanowić główny wyznacznik w obrębie planistyki.

Projektowanie w kontekście urbanistycznym

projekty biurowców firmowychTransformacja sektora logistyki i transportu oraz zmiany społeczno- gospodarcze ściśle determinują rozwój w przestrzeni budownictwa wdrażając technologie z zakresu projektowania parametrycznego, które pozwala na efektywną rekonfigurację tradycyjnych rozwiązań, kreując nowe przestrzenie w których funkcjonalność i prostota przenika się z innowacyjnością. Nowoczesne projekty biurowców firmowych wymagają zastosowanie odpowiednich narzędzi modelowania finansowego i właściwej wiedzy biznesowej

, pozwalającej zrealizować atrakcyjny wizualnie projekt, korespondujący z otaczającą go infrastrukturą. Głównym celem kreacji przestrzeni biurowych jest stworzenie kompleksowej, zgranej całości poprzez dostosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych w taki sposób, aby rozkład poszczególnych stref był w pełni przystosowany do potrzeb inwestora oraz uwzględniał kontekst przestrzenny oraz dobór technologii tak, aby były one jak najlepiej dostosowane do wymagań przyszłych użytkowników. Innowacyjne projekty budynków biurowych w przestrzeni publicznej realizowane są za pomocą oceny warunków urbanistycznych oraz definiowania przez algorytmy umożliwiające ocenę zależności pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji i ma bezpośredni wpływ na późniejszą funkcjonalność projektowanej bryły.

Nowoczesne projektowanie przestrzeni miejskiej wymaga przede wszystkim szerszego spojrzenia, które pozwoli stopniowo wdrożyć nowoczesne narzędzia, które przyczynią się do tworzenia otwartej i bezpiecznej infrastruktury w aglomeracjach. Funkcjonalność poszczególnych obiektów w kontekście urbanistycznym umożliwia efektywne rozwijanie kolejnych inicjatyw w zakresie nowych inwestycji i wpływa na atrakcyjność sztuki projektowania.