BHP w magazynie – co warto wiedzieć?

Projektując czy wyposażając hale magazynową należy uwzględnić warunki techniczne jakie ma ona spełniać, które to jednocześnie zgodne muszą być z wymogami BHP. Należy pamiętać  o tym, że odpowiednie rozplanowanie przestrzeni pod względem technicznym wpływa pozytywnie na poziom bezpieczeństwa pracy jak przechowywanych towarów. O czym zatem należy pamiętać w przypadku hal magazynowych? Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych kwestii.

Obowiązki pracodawcy – czyli jak wygląda bezpieczeństwo w magazynie w świetle prawa

magazynZapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a tym samym i stosowania odpowiednich rozwiązań na jego terenie należy do obowiązków pracodawcy. Do czego jest on zatem zobowiązany w świetle prawa? Według portalu www.portalbhp.pl można by tu wskazać na konieczność spełnienia takich warunków jak:

  • przestrzegania przepisów odnośnie badań lekarskich, szkoleń bhp, oceny ryzyka zawodowego,
  • zagwarantowanie pracownikom dostępu do odzieży ochronnej oraz innych środków ochronnych,
  • określenie zasad przydziału oraz terminów użytkowania odzieży ochronnej,
  • udostępnienie w widocznym i właściwym miejscu instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy (instrukcje stanowiskowe),
  • zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy,
  • wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Wszystkie te elementy wpływają na poziom bezpieczeństwa w hali magazynowej , co jest istotne zarówno dla pracowników jak i przechowywanych towarów. W jaki jednak sposób konkretnie należy się z wytycznych tych wywiązywać?

Usługi bhp – czyli jak zdać o odpowiedni zakres szkoleń?

szkolenia BHPPierwszą i najistotniejszą kwestią, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa na hali magazynowej jest kwestia przeprowadzania odpowiednich szkoleń. Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom zarówno szkolenia okresowe bhp jak i wstępne. Szkolenia wstępne odbywają się w przypadku nowo przyjętych do pracy pracowników, jednak co istotne powinny one zostać przeprowadzone nim pracownik zostanie oddelegowany do wykonywania swoich służbowych obowiązków. Szkolenia okresowe to natomiast szkolenia, które muszą się odbywać regularnie we właściwych odstępach czasu, celem tych szkoleń jest zaktualizowanie wiedzy odnośnie zasad bhp obowiązujących w miejscu pracy i przypomnienie podstawowych treści. Ważne jest to by tego typu usługi bhp świadczone były przez wykwalifikowane osoby i co istotne by takie szkolenia obywały się we właściwym wymiarze czasu. Nie właściwie przeprowadzone szkolenie zwiększa ryzyko wypadków w hali magazynowej, z czym należy się liczyć.

Bezpieczne strefy i sposoby zabezpieczenie regałów oraz elementów konstrukcyjnych

magazynW przypadku hali magazynowej bardzo ważne jest wyznaczenie odpowiednich stref. W pierwszej kolejności mowa tu o wyznaczeniu tras po których mogą poruszać się takie pojazdy jak wózki widłowe. W tym celu zwykle stosuje się farby w kolorze białym lub żółtym, którymi maluje się pasy. Przy wyznaczania strefy składowania materiałów, gdzie pojawia się konkretne zagrożenie konieczne jest dodatkowe wyznaczenie strefy, przy pomocą takiego rozwiązania jakim są słupki z łańcuchem, łańcuch na czas przeładunku może być zdejmowany, przez pozostały czas jednak powinien on uniemożliwiać wjazd na ten teren i być sygnałem ostrzegawczym. Poza wyznaczeniem właściwych stref ważne jest także stosowanie odpowiednich rozwiązań zabezpieczających regały magazynowe czy elementy konstrukcyjne hali. W tym wypadku standardowo stosuje się odbojnice przemysłowe, które zmniejszają prawdopodobieństwo uszkodzenia tych elementów w trakcie transportu ładunków. Przy stosowaniu tego typu rozwiązań, ważne jest to by uwzględnić odpowiednią odległość, która zapewni swobodne przejście czy przejazd i tym samym nie utrudni pracy.

Konserwacja maszyn – a bezpieczeństwo na hali magazynowej

konserwacja maszynWażnym aspektem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w magazynie jest także dbanie o sprawność wszystkich maszyn. Na portaqlu asystentbhp.pl można przeczytać, że regularna konserwacja zmniejsza ryzyko awarii, a tym samym i prawdopodobieństwo wypadku przy pracy. W grę wchodzi tutaj miedzy innymi naprawa podestów ruchomych, co jest kwestią dość powszechna. Ważna jest także konserwacja wózków widłowych, a w przypadku dużych hal magazynowych zajmujących się przeładunkiem ciężkich ładunków także i naprawa suwnic wykorzystywanych do ich transportu. Elementy jakie muszą podlegać konserwacji zawsze jednak są zależne od specyfiki danej hali magazynowej, a co za tym idzie koniecznych napraw może być więcej lub mniej w zależności od jej specyfiki.

W kwestii podsumowania

Stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych wpływa na poziom bezpieczeństwa pracowników jak i towarów składowanych w magazynie. W związku z czym bardzo ważne jest to by rozwiązania były odpowiednio dobrane, a na terenie samego magazynu przestrzegano podstawowych zasad bhp. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.